Urejanje naravnih vrednot za ogledovanje in obiskovanje

Naravna vrednota se sme ogledovati in obiskovati na način, ki ne ogroža obstoja naravne vrednote in izvajanja varstva.

Pristojno ministrstvo ima nalogo urejanja naravnih vrednost za ogledovanje in obiskovanje.

Če bi fizična ali pravna oseba želela posegati v ureditev naravne vrednote, mora zaprositi za dovoljenje za ureditev naravne vrednote za ogledovanje in obiskovanje.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016