Redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe

Redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti se izvaja kot gospodarsko javno službo na podlagi koncesijske pogodbe, v javnem podjetju ali v režijskem obratu.

Trenutno se v Sloveniji redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe izvaja na podlagi podeljene koncesijske pogodbe.

Objekti za varnost plovbe so:

  • svetilniki,
  • obalne luči,
  • boje,
  • druga znamenja in naprave za varno plovbo po morju, plovnih poteh in v pristaniščih.

Redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe poteka na plovnih poteh v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije z namenom zagotavljanja nemotenega delovanja objektov za varnost plovbe.

Redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe se zagotavlja:

  • v koprskem tovornem pristanišču,
  • drugih pristaniščih, namenjenih za javni promet, krajevnih pristaniščih, vojaških pristaniščih, razen v marinah in športnih pristaniščih.

Lokalne skupnosti zagotavljajo redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe v marinah in športnih pristaniščih.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016