Upravljanje ladij

Ladja, razen vojaške ladje, je plovilo, ki je usposobljeno za plovbo po morju in meri v dolžino 24 metrov ali več.

Ladje se vpisujejo v naslednje vpisnike:

  • vpisnik trgovskih ladij,
  • vpisnik jaht,
  • vpisnik ribiških ladij,
  • vpisnik javnih ladij,
  • vpisnik ladij v gradnji,
  • vpisnik vojaških ladij.

V register se na zahtevo lastnika ladje vpiše ladja, ki jo gradijo v slovenski ladjedelnici.

Ladja mora imeti ustrezno število članov posadke (pomorščaki). Član posadke je lahko tisti, ki je pridobil ustrezen naziv in ima za opravljanje del takšnega naziva na ladji ustrezno pooblastilo.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Skladno s  konvencijo STCW.
Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016