Upravljanje s čolni

Čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov.

Čolni se uporabljajo za:

 • namene gospodarstva (prevoz potnikov in tovora, ribolov ali opravljanje drugih gospodarskih dejavnosti),
 • osebne namene (šport, razvedrilo, prevoz za lastne potrebe),
 • javne namene (varnost plovbe, nadzor).

Med čolne spadajo:

 • morski čoln, 
 • čoln celinske plovbe,
 • čoln za osebne namene,
 • čoln za gospodarski namen,
 • javni čoln,
 • ribiški čoln,
 • gliser,
 • vodni skuter,
 • raft.

Čoln mora biti vpisan v register čolnov, upravljati ga mora oseba, ki je ustrezno usposobljena in ima dovoljenje za plovbo.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016