Redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture

Redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, v pristanišču je obvezna državna gospodarska javna služba, ki se jo izvaja na podlagi koncesijske pogodbe, in sicer v javnem podjetju ali v režijskem obratu.

V Republiki Sloveniji redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture opravlja koncesionar na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe.

Redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture pomeni ohranjanje pristaniške infrastrukture v stanju, ki je potrebno za nemoteno opravljanje pristaniških dejavnosti.

Med redna vzdrževanja spada tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje.

Pristaniška infrastruktura se redno vzdržuje tako, da se pravočasno odpravijo vzroki, ki lahko vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in varnost posameznih delov pristaniške infrastrukture.

Redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, se financira iz pristojbin.

Pristaniške pristojbine so:

  • pristojbina za uporabo pristanišča za plovila,
  • ladijska ležnina,
  • pristojbina za privez.

Koncesionar mora pripraviti načrt rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Čezmejno opravljanje dejavnosti redno vzdrževanje pristaniškeinfrastrukture potekaob izpolnjevanju pogojev, skladno z zakonodajo Republike Slovenije.
Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016