Redno zbiranje odpadkov s plovil

Ladijski odpadki so vsi odpadki, vključno s komunalno odpadno vodo in živalskimi stranskimi proizvodi ter ostanki, ki niso ostanki tovora, ki nastanejo med plovbo ladje, in odpadki, povezani s tovorom.

Ostanki tovora so ostanki kakršnegakoli tovora na ladji, v prostoru za tovor ali v tankih, ki ostanejo po končanem razkladanju in čiščenju ter vključujejo ostanke in razlitja pri nakladanju ali razkladanju.

Prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij v:

  • pristanišču, ki ni koprsko pristanišče, opravlja izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov;
  • koprskem tovornem pristanišču opravlja izvajalec državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil.

Izvajalci gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora sposobne sprejeti vse vrste in količine ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij.

Z ladijskimi odpadki in ostanki tovora se ravna v skladu s potrjenim načrtom prevzema odpadkov.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Čezmejno opravljanje dejavnosti redno zbiranje odpadkov s plovil potekaob izpolnjevanju pogojev, skladno z zakonodajo RepublikeSlovenije
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016