Sevalna dejavnost v veterinarstvu

Sevalne dejavnosti v veterinarstvu lahko opravljajo osebe, ki imajo dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in dovoljenje za uporabo vira sevanja.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016