Sevalna dejavnost v zdravstvu

Sevalne dejavnosti v zdravstvu predstavljajo radiološki posegi zaradi diagnostike, zdravljenja in raziskovanja v zdravstvu.

Sevalne dejavnosti v zdravstvu lahko opravljajo osebe, ki imajo dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, odobren program radioloških posegov in dovoljenje za uporabo vira sevanja.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016