Izvajanje nadzornih meritev in pregledov virov sevanj s strani pooblaščenega izvedenca


Nadzor in meritve virov sevanja izvede pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji pred začetkom uporabe vira sevanja in nato v rednih obdobjih:

  • najmanj enkrat na šest mesecev za vire sevanja, zaradi katerih je ali bi lahko bil objekt sevalni objekt ali manj pomemben sevalni objekt;
  • najmanj enkrat na tri leta za vire sevanja, za katere je dovolj vpis vira sevanja v register virov sevanj;
  • najmanj enkrat na pet let za ionizacijske javljalnike požara;
  • najmanj enkrat letno za ostale vire sevanja.

Izvajanje meritev virov sevanja in pregledov virov sevanja lahko izvaja pravna oseba, ki za to pridobi pooblastilo. Pooblastilo pridobi, če:

  • ima za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki je pridobila pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji in
  • ima ustrezno akreditacijo.

Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016