Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Izvedenstvo medicinske fizike

Izvedenec za medicinsko fiziko svetuje pri optimizaciji, merjenju in ocenjevanju obsevanosti pacientov, razvoju, načrtovanju in uporabi radioloških posegov in opreme ter zagotavljanju in preverjanju kakovosti radioloških posegov v zdravstvu.

Naloge pooblaščenih izvedencev medicinske fizike lahko opravljajo fizične osebe, ki pridobijo od organa, pristojnega za varstvo pred sevanji, pooblastilo za opravljanje nalog s področja medicinske fizike.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2015