Dejavnost operaterja trga z elektriko

Dejavnost operaterja trga z elektriko je obvezna državna gospodarska javna služba. Operater trga z elektriko omogoča aktivno poslovanje na trgu vsem udeležencem trga z elektriko.

Naloge gospodarske javne službe obsegajo:

  • upravljanje bilančne sheme trga z elektriko,
  • evidentiranje pogodb o članstvu v bilančni shemi, obratovalnih napovedi in zaprtih pogodb,
  • izvajanje izravnalnega trga z elektriko,
  • izvajanje dejavnosti centra za podpore,
  • izvajanje bilančnega obračuna,
  • izvajanje obračuna in poravnave poslov, povezanih z nalogami iz prejšnjih alinej,
  • zbiranje, analiza in objava podatkov z namenom zagotavljanja preglednosti delovanja trga z elektriko.

Za opravljanje dejavnosti operaterja trga z elektriko se je treba registrirati in imeti podeljeno koncesijo.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Čezmejno opravljanje dejavnosti je možno, če subjekt izpolnjuje vse predpisane pogoje.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 05. 06. 2017