Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Prenos zemeljskega plina

Prenos zemeljskega plina predstavlja izvajanje transporta plina na večjih razdaljah od mejnih vstopnih točk v Slovenijo do izstopnih točk posameznih mest in naselij oziroma večjih industrijskih odjemalcev.

Prenos zemeljskega plina izvaja operater prenosnega sistema v obliki gospodarske javne službe. V Sloveniji to dejavnost izvaja družba Plinovodi, d. o. o. Za opravljanje dejavnosti je treba pridobiti koncesijo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 12. 2015