Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Distribucija drugih energetskih plinov

Drugi energetski plini so plini, ki se uporabljajo kot energenti, razen zemeljskega plina.

Distribucija drugih energetskih plinov predstavlja prenos toplote ali drugih energetskih plinov po distribucijskem sistemu in vključuje tudi dobavo končnim odjemalcem.


Pogoji in dokazila

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015