Vzdrževanje komunikacijskih omrežij

Za vzdrževalna dela v javno korist na komunikacijskih objektih se štejejo:

  • dograditev in nadgraditev obstoječih komunikacijskih objektov oziroma opreme elektronskih komunikacijskih omrežij (npr. nameščanje ali zamenjava opreme, vključno z zamenjavo oporišč nadzemnih linij, povečanje zmogljivosti, uvlečenje komunikacijskih kablov v obstoječe cevi, rekonstrukcija, prestavitev, zaščita in popravila);
  • statična ojačitev in nadomestitev obstoječih antenskih sistemov in njihovo zvišanje ali znižanje;
  • zamenjava obstoječih zabojnikov;
  • izvedba zahtevanih ozemljitev ali razširitev obstoječe ozemljitve zaradi zamenjave zabojnika/stolpa, izvedba strelovodne zaščite, strojnih instalacij, električne inštalacije in zagotovitev potrebnega povečanja obstoječe električne priključne moči.

Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Dejavn ost

vzdrževanje komunikacijskih objektov ne sodi v storitveno direktivo. Za

čezmejno opravljanje dejavnosti veljajo enaki pogoji kot za slovenski subjekt,

ki prvič vstopa v dejavnost vzdrževanja komunikacijskih objektov.

Vir: Ministrstvo za javno upravo | Datum zadnje spremembe strani: 05. 08. 2019