Izvajanje univerzalne storitve v javnem komunikacijskem omrežju

Univerzalna storitev je najmanjši nabor storitev določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo geografsko lego.

Najmanjši nabor storitev, ki ga mora izvajalec univerzalne storitve zagotavljati 24 ur na dan in sedem dni v tednu vključuje:

  • priključitev na javno komunikacijsko omrežje,
  • govorne komunikacije,
  • faksimilne komunikacije,
  • podatkovne komunikacije s prenosno hitrostjo, primerno za funkcionalen dostop do interneta,
  • zagotavljanje in dostop do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih,
  • zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic ali drugih dostopovnih točk za javno govorno telefonijo iz katerih je možno brezplačno in brez uporabe plačilnih sredstev klicati številke za klic v sili,
  • zagotavljanje ukrepov za končne uporabnike invalide.

Izvajalec univerzalne storitve mora na razumno zahtevo fizične ali pravne osebe zagotoviti priključitev na javno komunikacijsko omrežje in dostop do javnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji. Priključitev je izvedena z žičnimi ali brezžičnimi tehnologijami. 

Izvajalec univerzalne storitve mora zagotavljati službo za pomoč in prijavo napak in okvar. Služba mora delovati neprekinjeno 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

Okvare morajo biti odpravljene v čim krajšem času brez poslabšanja kakovosti storitev iz nabora univerzalne storitve. Čas prijav in odprav napak ali okvar se mora beležiti s pomočjo računalniško podprtega sistema obdelave podatkov.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Dejavnost izvajanja univerzalne storitve v javnem komunikacijskem omrežju ne sodi v storitveno direktivo. Čezmejno opravljanje dejavnosti v tem primeru ni možno.

Vir: Ministrstvo za javno upravo | Datum zadnje spremembe strani: 14. 09. 2017