Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Razmnoževanje rastlin (01.300)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin

 • S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

  Dobavitelj mora zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

 • Pridelovalci semena določenih rastlin se morajo vpisati v FITO register, ki ga vodi UVHVVR. Podrobnejše določbe so v Pravilniku o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • vzgoja sadik
  • vzgoja okrasnih rastlin, tudi travne ruše za presajanje
  • pridobivanje čebulic, gomoljev, cepičev, potaknjencev, mladik
  • gojenje gobjega micelija
  • dejavnost drevesnic, razen gozdnih
  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • vzgoja sadik
 • vzgoja okrasnih rastlin, tudi travne ruše za presajanje
 • pridobivanje čebulic, gomoljev, cepičev, potaknjencev, mladik
 • gojenje gobjega micelija
 • dejavnost drevesnic, razen gozdnih
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti 2008.pdf
 • Vzgoja balkonskega cvetja;
 • Vzgoja okrasnih rastlin;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Datum zadnje spremembe strani: 22. 07. 2015