Izvajanje usposabljanj inštalaterjev naprav na obnovljive vire

Programe strokovnega usposabljanja smejo izvajati samo subjekti, ki so po izvedenem javnem razpisu pridobili pooblastilo ministrstva.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015