Upravljanje energetskih naprav

Pod to dejavnostjo so predstavljeni strokovni kadri, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015