Zasebno izobraževanje odraslih z javno veljavnimi programi

Izobraževanje odraslih z javno veljavnimi programi obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta.

Izobraževanje odraslih lahko poteka po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega ter višjega strokovnega izobraževanja.

Izobraževanje odraslih temelji na naslednjih načelih:

  • vseživljenjskost izobraževanja;
  • dostopnost izobraževanja pod enakimi pogoji;
  • svoboda in avtonomnost pri izbiri poti, vsebine, obli, sredstev in metod izobraževanja;
  • laičnost izobraževanja odraslih, ki se opravlja kot javna služba;
  • strokovna in etična odgovornost izobraževalcev;
  • spoštovanje osebnosti in dostojanstva vsakega udeleženca in
  • v izobraževanju odraslih, ki daje javno veljavno izobrazbo, doseganje enakih standardov kot v izobraževanju mladine.

V izobraževanju odraslih udeleženci izobraževanja odraslih pridobivajo posamezna znanja, spretnosti in veščine, lahko pa tudi javno veljavno izobrazbo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015