Prevoz odpadkov

Prevoz odpadkov opravlja prevoznik.

Prevoznik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetnikov odpadkov.

Prevoznik lahko prevaža odpadke, ko je vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Pri prevozu odpadkov je potrebno ustrezno ravnanje z odpadki, odpadki morajo biti ustrezno pakirani in označeni. Prevoznik mora voditi evidenco o prevozu nevarnih odpadkov.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016