Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Prevoz odpadkov

Prevoz odpadkov opravlja prevoznik.

Prevoznik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetnikov odpadkov.

Prevoznik lahko prevaža odpadke, ko je vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Pri prevozu odpadkov je potrebno ustrezno ravnanje z odpadki, odpadki morajo biti ustrezno pakirani in označeni. Prevoznik mora voditi evidenco o prevozu nevarnih odpadkov.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016