Obdelava odpadkov

Med ravnanje z odpadki spada tudi pravilna obdelava odpadkov.

Obdelava odpadkov je postopek predelave ali odstranjevanja, vključno s pripravo za predelavo ali odstranjevanje. Za obdelavo odpadkov je zadolžen izvajalec obdelave, ki je predelovalec ali odstranjevalec.

PREDELAVA

Predelava je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v obratu, v katerem so bili predelani, ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da nadomestijo druge materiale.  Dejavnost predelave odpadkov opravlja predelovalec, ki mora odpadke ustrezno predelati.

ODSTRANJEVANJE 

Odstranjevanje je postopek, ki ni predelava, tudi če je sekundarna posledica postopka pridobivanje snovi ali energije. Odstranjevanje odpadkov izvaja odstranjevalec.

Za obdelovanje odpadkov mora izvajalec obdelave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo/odstranjevanje odpadkov. Pri obdelavi odpadkov je potrebno ustrezno ravnanje z odpadki, voditi je treba evidenco o obdelavi odpadkov in pripraviti poročilo o obdelavi odpadkov.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016