Strokovno usposabljanje serviserjev za ravnanje z opremo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi

Strokovno usposabljanje in preverjanje serviserjev za ravnanje z opremo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi opravljajo izvajalci usposabljanja, ki so bili izbrani na podlagi javnega poziva s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Izvajalci usposabljanja so hkrati tudi izvajalci preverjanja usposobljenosti kandidatov za serviserje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline.

Za posamezen program usposabljanja in preverjanja (izpit) je pripravljen izpitni katalog, ki podrobneje določa izpitne vsebine, način izvajanja izpita in njegov obseg (izdelek, storitev, delovni preizkusi), trajanje izpita, merila za ocenjevanje, minimalne pogoje za uspešno opravljen del izpita ter priporočeno literaturo.

Program A - hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke: izpitni katalog,
Program C - protipožarna oprema: izpitni katalog,
Program D - visokonapetostni stikalni mehanizmi: izpitni katalog,
Program E - klimatske naprave v nekaterih motornih vozilih: izpitni katalog.

Strokovna usposobljenost se preverja z izpitom, ki obsega teoretični in praktični del. Izpit izvaja izpitna komisija, ki jo imenuje izvajalec usposabljanja.

Izvajalec usposabljanja mora najmanj enkrat letno razpisati rok za opravljanje izpitov. Razpis mora biti poslan najkasneje en mesec pred datumom izpitnega roka na Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga tudi objavi na svoji spletni strani.

Izvajalec usposabljanja je zadolžen tudi za letno poročanje o usposabljanju.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 08. 10. 2019