Izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda

Za zagotovitev obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je zadolžen povzročitelj obremenitve oziroma zavezanec.

Zavezanec lahko opravi obratovalni monitoring sam ali pa ga opravi oseba, ki je za to dejavnost pooblaščena.

Izvedba obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda obsega:

  • merjenje temperature vode, električne prevodnosti, pH, nasičenosti vode s kisikom, koncentracije v vodi raztopljenega kisika na mestu vzorčenja;
  • merjenje drugih parametrov, ki se jih meri na mestu vzorčenja in so vključeni v program obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda;
  • vzorčenje površinskih voda;
  • pripravo, prevoz in shranjevanje vzorcev;
  • prevzem vzorcev v laboratoriju;
  • pripravo vzorcev v laboratoriju, merjenje in analizo odvzetih vzorcev;
  • vrednotenje rezultatov analiz in vpliva glede na posamezne parametre, ki so predmet obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda zaradi ugotavljanja vpliva odvajanja odpadne vode iz naprave;
  • ugotavljanja vpliva odvajanja tekočih odpadkov oziroma odpadne vode iz proizvodnje titanovega dioksida ali ugotavljanja vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču na stanje površinskih voda in
  • izdelavo poročila o opravljenih meritvah, analizah in vrednotenjih.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2016