Dejavnost zasebnih učiteljev

Dejavnost zasebnih učiteljev lahko opravljajo posamezniki, ki so si pridobili status zasebnega učitelja.

Posameznik, ki želi izvajati izobraževalno dejavnost kot zasebnik, lahko pridobi status zasebnega učitelja.

Za pridobitev statusa mora izpolnjevati pogoje glede usposobljenosti, znanja jezika, prebivališča, nekaznovanosti in vpisa v razvid, ki ga vodi pristojno ministrstvo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015