Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij za poklic detektiv

Z odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije posameznik pridobi dovoljenje za opravljanje reguliranega poklica v RS.

Če pristojni organ ugotovi znatne razlike med posameznikovim usposabljanjem in nacionalnim usposabljanjem, mu naloži dopolnilnimiukrep, in sicer preizkus poklicne usposobljenosti ali izpolnitev manjkajočih pogojev za priznavanje ustreznosti poklicnih kvalifikacij v določenem prilagoditvenem obdobju.

Posameznik ima pravico opravljati regulirani poklic z dnem dokončnosti odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

Po dokončnosti odločbe pristojni organ posameznika vpiše v evidenco detektivov. Z vpisom v imenik posameznik postane član zbornice z vsemi pravicami in obveznostmi člana.

Če poklic v državi sedeža ni reguliran, mora ponudnik storitev v tej državi opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih 10 let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

Pogoji in dokazila

Pravne podlage

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za notranje zadeve
  • Molk organa: Če pristojni organ v predpisanem roku ne odloči, se šteje da je poklicna kvalifikacija priznana.
Datum zadnje spremembe strani: 19. 09. 2019