Priznavanje poklicnih kvalifikacij zasebnega varovanja

Tuji fizični osebi se na njeno zahtevo prizna poklicna kvalifikacija, pridobljena v tujini, v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Pod enakimi pogoji, kot veljajo za tujo osebo, se presoja tudi vloga slovenskega državljana, ki je pridobil strokovno ali poklicno kvalifikacijo v tujini.

Pred prvim začetkom opravljanja zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi vloge osebe primerja pridobljene kvalifikacije s kvalifikacijami, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in odloči v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Tuja fizična oseba iz tretjih držav, ki ima v matični državi pridobljeno pravico do opravljanja zasebnega varovanja, lahko opravlja zasebno varovanje v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji, kot veljajo za tuje osebe, ob dodatnem pogoju vzajemnosti.

Pravne podlage

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za notranje zadeve

Druge aktivnosti

Termin obnove: Pet let

Datum zadnje spremembe strani: 19. 02. 2014