Priznavanje poklicnih kvalifikacij

Z odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda OZS, se vlagatelju prizna ustrezna poklicna usposobljenost nosilca obrtne dejavnosti, pridobljena v državah pogodbenicah (Evropska unija, Evropski gospodarski prostor in Švicarska konfederacija).

Pravne podlage

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum zadnje spremembe strani: 12. 09. 2019