Strokovna usposobljenost

Državljan Evropske unije lahko izvaja dela v Republiki Sloveniji, v kolikor izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti, ki so primerljivi s slovenskimi.

Usposobljenost za izvajanje del v gozdu se dokazuje z originalno listino, prevedeno s strani sodnega tolmača, ki jo za priznanje usposobljenosti izdajo v državah, v katerih jo je posameznik pridobil.

Datum zadnje spremembe strani: 09. 12. 2014