Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij

Z odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda OZS, se vlagatelju prizna ustrezna poklicna usposobljenost nosilca obrtne dejavnosti, pridobljena v državah pogodbenicah (Evropska unija, Evropski gospodarski prostor in Švicarska konfederacija).

Pravne podlage

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum zadnje spremembe strani: 12. 09. 2019