Obrtno dovoljenje

Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Pridobitev obrtnega dovoljenja

Vloga za pridobitev obrtnega dovoljenja se lahko vloži:

 • elektronsko preko spletnega portala SPOT (e-VEM),
 • na točki SPOT - vse na enem mestu ali,
 • pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije oziroma pri Območni obrtni-podjetniški zbornici po sedežu predlagatelja.
 • Pridobitev obrtnega dovoljenja za samostojne podjetnike

 • Pridobitev obrtnega dovoljenja za gospodarske družbe

Pred vložitvijo vloge morate biti ustrezno statusno organizirani in izpolnjevati pogoje za nosilca obrtne dejavnosti.

Poleg odločbe o izdaji obrtnega dovoljenja se vam izda reprezentativno obrtno dovoljenje in se vas vpiše v Obrtni register.

Sprememba podatkov v obrtnem registru in začasna prekinitev

Če se spremenijo podatki, ki jih vsebujeta odločba o obrtnem dovoljenju in reprezentativno obrtno dovoljenje, morate v 15 dneh po spremembi oddati vlogo za spremembo odločbe o obrtnem dovoljenju in izdajo spremenjenega reprezentativnega obrtnega dovoljenja.

OZS dovoli začasno prekinitev dejavnosti za čas enega leta v primeru, če je nosilec obrtne dejavnosti odsoten iz upravičenega razloga več kot šest mesecev. V tem času ne smete opravljati dejavnosti. V primeru, da v času šestih mesecev ne nadomestite nosilca dejavnosti vam OZS odvzame obrtno dovoljenje in vas izbriše iz obrtnega registra.

Vloga za spremembo podatkov obrtnega dovoljenja ali začasno prekinitev se lahko vloži:

 • elektronsko preko spletnega portala SPOT (e-VEM) ali
 • pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije oziroma pri Območni obrtni-podjetniški zbornici po sedežu predlagatelja.

Stroški postopka so odvisni od spremembe: doregistracija (66,00 EUR), ostale spremembe (16,00 EUR), začasna prekinitev (38,00 EUR)

 • Sprememba podatkov v obrtnem registru za samostojne podjetnike

 • Sprememba podatkov v obrtnem registru za gospodarske družbe

Izbris obrtnika iz obrtnega registra

Obrtno dovoljenje preneha veljati z odjavo iz obrtnega registra ali z odvzemom. V osmih dneh po prenehanju opravljanja dejavnosti ste se dolžni odjaviti iz obrtnega registra.

Vloga za izbris iz obrtnega registra se lahko vloži:

 • elektronsko preko spletnegaportala SPOT (e-VEM) ali
 • pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije oziroma pri Območni obrtni-podjetniški zbornici po sedežu predlagatelja.

Postopek je brezplačen.

 • Izbris obrtnika iz obrtnega registra za samostojne podjetnike

 • Izbris obrtnika iz obrtnega registra za gospodarske družbe

Pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja

Če se reprezentativno obrtno dovoljenje izgubi, uniči ali poškoduje, vam lahko OZS na vašo vlogo izda dvojnik reprezentativnega obrtnega dovoljenja.

Vloga za izdajo dvojnika obrtnega dovoljenja se lahko vloži:

 • elektronsko preko spletnega portala SPOT (e-VEM) ali
 • pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije oziroma pri Območni obrtni-podjetniški zbornici po sedežu predlagatelja.

Za izdajo dvojnika je potrebno plačati 33,00 EUR.

 • Pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja za samostojne podjetnike

 • Pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja za gospodarske družbe

Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa mora OZS na svojih spletnih straneh javno objaviti podatke o izgubljenih, uničenih, poškodovanih in odvzetih reprezentativnih obrtnih dovoljenjih.

Pridobitev evropskega potrdila za obrtne dejavnosti

Nekatere EU države za čezmejno/začasno opravljanje obrtnih dejavnosti zahtevajo potrdilo o zakonitem opravljanju dejavnosti v matični državi. Na podlagi vaše vloge vam lahko na OZS izdajo evropsko potrdilo o zakonitem opravljanju obrtnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Vloga za pridobitev evropskega potrdila se lahko vloži:

 • elektronsko preko spletnega portala SPOT (e-VEM) ali
 • pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije oziroma pri Območni obrtni-podjetniški zbornici po sedežu predlagatelja.

Stroški izdaje evropskega poročila so 9,08 EUR, izdaja v nemškem in hrvaškem jeziku 24,40 EUR/stran (za člane OZS 12,20 EUR/stran).

 • Pridobitev evropskega potrdila za samostojne podjetnike

 • Pridobitev evropskega potrdila za gospodarske družbe

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 10. 2019