Vpis v register šol vožnje

Vloga za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov se vloži pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu AVP).

Ko AVP ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov, predlagatelju izda odločbo za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil za tisto kategorijo motornih vozil, za katero izpolnjuje pogoje ter ga vpiše v Register šol vožnje.

Pogoji in dokazila

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 10. 08. 2017