Pooblastilo za izvajanje programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo

Pooblastilo se na pisno zahtevo izda samostojnemu podjetniku posamezniku ali pravni osebi, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 

Vlogo ponudnik vloži pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP).

Ko AVP ugotovi, da ponudnik izpolnjuje predpisane pogoje, mu izda pooblastilo za dobo štirih let. Pooblastilo se lahko podaljša, če ponudnik še izpolnjuje predpisane pogoje.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Datum zadnje spremembe strani: 26. 02. 2016