Licenca za opravljanje avtotaksi prevozov

Licenco za opravljanje avtotaksi prevozov pridobijo samostojni podjetniki ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti.

Vloga za pridobitev licence se vloži pri Gospodarski zbornici Slovenije ali pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Izdajatelj licence predlagatelju v 15 dneh po prejemu popolne vloge izda:

  • odločbo o podelitvi licence za opravljanje prevozov,
  • certifikat licence in
  • izvode licence za vsako posamezno vozilo.

Prevozniku se izda toliko izvodov licenc, kolikor jih prevoznik uporablja za izvajanje prevozov v cestnem prometu in za njih izpolnjuje pogoje. Izvirnik licence (certifikat) se hrani na sedežu prevoznika. Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu oziroma med vožnjo pa mora imeti voznik v vozilu izvod licence.

Domači avtotaksi prevoznik lahko začne opravljati prevoze z dnem vročitve licence.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Druge aktivnosti

Domači prevoznik mora po petih letih licenco za opravljanje prevozov obnoviti. Vlogo za obnovo licence mora prevoznik vložiti najmanj dva meseca pred potekom veljavnosti licence.

Izdajatelj licence mora največ štiri ali vsaj dva meseca pred potekom veljavnosti licence poslati pisno obvestilo, s katerim prevoznika opozori na potek veljavnosti licence.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 26. 07. 2017