Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Obratovalno dovoljenje

Za obratovanje smučišča mora upravljavec pridobiti obratovalno dovoljenje, ki ga izda minister, pristojen za promet.

Za izdajo obratovalnega dovoljenja mora upravljavec smučišč zagotoviti:

 • zavarovanje pred plazovi na plazovitih delih smučišča,
 • zaščito ob prepadih in drugih nevarnih mestih,
 • zaščito ob stebrih žičniških naprav na smučiščih,
 • urejenost in zavarovanje čakajoče vrste pred žičniškimi napravami,
 • urejenost odprtih smučarskih prog,
 • označbo mej smučišča,
 • opozorilne in obvestilne znake,
 • reševalno in nadzorno službo,
 • telefonsko zvezo s centrom za obveščanje,
 • obratovanje v nočnem času, če smučišče obratuje v nočnem času,
 • prepustnost smučarskih prog.

Poleg tega mora upravljavec zagotoviti vsaj enega nadzornika, ki je lahko hkrati tudi reševalec, v primeru, da je ustrezno usposobljen in izpolnjuje vse predpisane pogoje.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 01. 2018