Vpis medija v razvid medijev

V razvid medijev so vpisani vsi mediji, ki delujejo pod jurisdikcijo Republike Slovenije. Ministrstvo vpiše medij v razvid na podlagi izdajateljevega pisnega predloga, ki mora vsebovati naslednje obvezne podatke:

 • ime medija,
 • ime ali podjetje in sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja,
 • odgovorno osebo izdajatelja, kadar je izdajatelj pravna oseba,
 • zvrst in časovni interval razširjanja medija,
 • ime in priimek odgovornega urednika,
 • sedež uredništva oziroma odgovornega urednika,
 • način in prevideno območje razširjanja programskih vsebin,
 • jezik razširjanja programskih vsebin,
 • vire in način financiranja,
 • podatke o osebah, ki imajo najmanj 5-odstotni lastniški ali upravljavski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja splošnoinformativnega tiskanega dnevnika in tednika ter radijskega in televizijskega programa.

Izdajatelj mora o spremembi podatkov o mediju in prenehanju delovanja obvestiti Ministrstvo za kulturo v 15 dneh od nastanka spremembe oziroma od prenehanja.

 

Pogoji in dokazila

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
 • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 21. 03. 2018