Javno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja

Izvajalec obratovalnega monitoringa mora imeti pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja.

S pooblastilom se izvajalcu obratovalnega monitoringa priznajo upravičenosti za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri pristojnem organu. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa elektromagnetnega sevanja.

Vloga mora vsebovati podatke o prosilcu za pooblastilo in navedbo o vrsti, področju in obsegu izvajanja prvih meritev ali obratovalnega monitoringa.

Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev monitoringa. Pooblastilo se izda za dobo največ šestih let.

Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba imeti akreditacijsko listino in sedež v Republiki Sloveniji.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Druge aktivnosti

Pooblastilo se lahko ponovno izda na podlagi vloge vlagatelja.

Termin obnove: Po šestih letih

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 06. 11. 2019