Dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti

Zavezanci morajo pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti to priglasiti pri pristojnem organu oziroma pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti.

Dovoljenje morajo pridobiti zavezanci, ki se ukvarjajo s strateškim blagom iz skupine 1 ali skupine 2 Uredbe

Za priglasitev dejavnosti oziroma izdajo dovoljenja morate izpolnjevati pogoje glede izvedbe ustreznih organizacijskih in varnostnih ukrepov, imeti ustrezno tehnologijo, svetovalca za strateško blago in izpolnjevati pogoje glede nekaznovanosti.

Za izdajo dovoljenja je potrebno plačati upravno takso v skladu z Zakonom o upravnih taksah, in sicer tarifnih številkah št. 1, 3  in 47, glede na vrsto strateške dejavnosti.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije

Druge aktivnosti

Za podaljšanje dovoljenja mora zavezanec vsaj 90 dni pred iztekom njegove veljavnosti vložiti prošnjo za podaljšanje.

Termin obnove: 5 let

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 04. 06. 2019