Dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti

Za strateške dejavnosti, ki sodijo v skupino 1 Uredbe, je potrebno pridobiti dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti.

Dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti se izda za vsako zaključeno strateško dejavnost posebej. V posebnih primerih se lahko izda splošno dovoljenje za več vrst strateškega blaga, več držav oziroma daljši čas veljavnosti.

V postopku odločanja o izdaji dovoljenja se izdela ocena strateškega tveganja, s katero se ocenijo možne posledice in vpliv predvidene izvedbe strateške dejavnosti na nacionalno ali mednarodno varnost. Postopek za izdelavo ocene strateškega tveganja se začne z vlogo zavezanca za izdajo dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti. Pristojni organ nato zaprosi pristojna ministrstva za mnenja, stališča in relevantne informacije, ki mu jih predložijo v pisni obliki. Končno oceno strateškega tveganja izdela pristojni organ kot pisni dokument, ki vsebuje oceno in obrazložitev.

Za izdajo dovoljenja je potrebno plačati upravno takso, in sicer tarifnih številkah št. 1, 3  in 47, glede na vrsto strateške dejavnosti.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije
Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 04. 06. 2019