Javno pooblastilo za izvajanje usposabljanj o FFS

Izvajalce usposabljanj za ravnanje s FFS, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, se izbere na javnem razpisu, ki ga izvede pristojni organ.

Pooblaščeni izvajalec usposabljanj mora zagotoviti ustrezen kader, prostore in tehnično opremljenost.

Izbrani izvajalci dobijo javno pooblastilo za izvajanje usposabljanj za ravnanje s FFS za dobo 5 let. Medsebojne pravice in obveznosti pristojni organ in izvajalec usposabljanja uredita s pogodbo.

Pristojni organ vpiše pooblaščene izvajalce usposabljanja na seznam, ki je dostopen na spletni strani pristojnega organa. Na seznamu so navedeni številka in datum odločbe o pooblastitvi ter firma in sedež ali osebno ime in naslov pri samostojnem podjetniku posamezniku.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum zadnje spremembe strani: 05. 01. 2015