Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Registracija živilskih obratov

Zavezanci za vpis so nosilci živilske dejavnosti (pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe), če opravljajo katero koli od naslednjih dejavnosti:

  • uvoz/izvoz, proizvodnja, predelava, pakiranje, skladiščenje, prevoz, distribucija, dajanje v promet živil neživalskega izvora,
  • prodaja (na drobno, na debelo, na tržnici, na stojnici, internetno, po pošti),
  • gostinske dejavnosti (restavracije, gostilne, okrepčevalnice, slaščičarne in kavarne, začasni gostinski obrati, turistične kmetije, priprava in dostava jedi (catering), vključno z obrati, ki strežejo pijače,
  • dejavnosti v institucionalnih obratih prehrane (bolnišnicah, šolah, vrtcih, zavodih, in domovih, vključno s prehrano pri varstvu otrok),
  • dejavnosti v obratih za prehrano na delu, 
  • dejavnosti v povezavi s prehranskimi dopolnili in živili za posebne prehranske namene oziroma zdravstvene namene.

Registracija ni potrebna, če gre za proizvodnjo za domačo uporabo ali za priložnostne aktivnosti, kot so: šolske prireditve, priložnostne prireditve v dobrodelne namene, ponudba osvežilnih napitkov pri frizerju ipd., katere ne izkazujejo stopnje organiziranosti, potrebne za živilsko dejavnost (bodisi stalno ali sezonsko).

Vloga za pridobitev dovoljenja

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 22. 12. 2014