Dovoljenje za nujne primere

Dovoljenje za promet FFS za nujne primere se izda samo v posebnih okoliščinah za obdobje največ 120 dni za omejeno in nadzorovano uporabo. Posebne okoliščine nastanejo, ko je potreben ukrep zaradi nevarnosti, ki je ni mogoče obvladati z drugimi ustreznimi ukrepi.

O dovoljenju za nujne primere odloči pristojni organ.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum zadnje spremembe strani: 02. 02. 2015