Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Imenovanje organa za izvajanje rednih in izrednih overitev

Postopek imenovanja pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika se začne z vložitvijo zahteve za imenovanje pri Uradu RS za meroslovje. Direktor urada imenuje tri ali več člansko komisijo, ki izdela mnenje o ustreznosti zahteve.

Na podlagi proučitve zahteve, priložene dokumentacije in ocenjevalnega obiska pri vložniku poda mnenje. Komisija izda svoje mnenje najkasneje v enem mesecu od dneva, ko je vloga popolna. Nato posreduje vlogo direktorju urada, ki izda odločbo o imenovanju ali zavrne zahtevo za imenovanje.

Pogoji in dokazila

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Urad RS za meroslovje
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016