Dovoljenje za gojitev rib za poribljavanje

Za opravljanje gojitve rib za poribljavanje je potrebno pridobiti dovoljenje za gojitev rib za poribljavanje.

Dovoljenje lahko pridobi vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • registracija dejavnosti gojitve vodnih organizmov,
  • ustreznost ribogojnice za posamezno vrsto gojitve,
  • pridobljena vodna pravica,
  • strokovno osebje,
  • znano poreklo rib,
  • način gojitve rib,
  • odobrena proizvodnja s strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
  • vpis ribogojnice v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA).

Za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje je potrebo vložiti vlogo na pristojni organ. Ko je vloga administrativno in vsebinsko popolna pristojni organ izda dovoljenje za gojitev rib za poribljavanje.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 17. 04. 2019