Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dovoljenje za raziskave in razvoj

Poskusi ali testi za raziskovalne ali razvojne namene, ki vključujejo izpust neregistriranega fitofarmacevtskeg sredstva (FFS) v okolje ali vključujejo nedovoljeno rabo FFS, se lahko izvajajo le na podlagi izdanega dovoljenja za raziskave in razvoj.

V dovoljenju se lahko omeji porabljena količina in obravnavana področja ter določi dodatne pogoje za preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali živali, ter nesprejemljivih škodljivih vplivov na okolje.

O dovoljenju za raziskave in razvoj odloči pristojni organ.

Vlagatelj vloži vlogo s prilogami pri pristojnem organu.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum zadnje spremembe strani: 02. 02. 2015