Odobren program radioloških posegov

Radiološki posegi zaradi diagnostike, zdravljenja in raziskovanja v zdravstvu in zaradi pravno-medicinskih postopkov morajo biti izvedeni skladno z odobrenim programom radioloških posegov.

Program radioloških posegov mora vsebovati:

  • seznam radioloških posegov, ki jih imetnik dovoljenja namerava izvajati, in merila za napotitve na te posege z oceno prejetih doz za vse standardne diagnostične radiološke posege;
  • seznam virov sevanja, ki se nameravajo uporabljati;
  • opis vodenja in shranjevanja podatkov o izvedenih radioloških posegih;
  • program zagotavljanja in preverjanja kakovosti radioloških posegov;
  • seznam zdravnikov, odgovornih za radiološke posege;
  • seznam pooblaščenih izvedencev medicinske fizike, odgovornih za optimizacijo radioloških posegov, ocenjevanje obsevanosti pacientov in zagotavljanja kakovosti varstva pred sevanji;
  • seznam radioloških inženirjev.

Izvajalec sevalne dejavnosti v zdravstvu se mora o izdelavi programa radioloških posegov posvetovati s pooblaščenim izvedencem medicinske fizike.

Program radioloških posegov odobri organ, pristojen za varstvo pred sevanji, in sicer za največ pet let.

Podrobna vsebina programa je odvisna od dejavnosti:

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016