Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Javni razpis za izbor izvajalca usposabljanja

Izbor izvajalca usposabljanja se izvede prek javnega razpisa, ki ga objavi pristojno ministrstvo. Izbran izvajalec je dolžan izvajati usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake. Izbrani izvajalec mora omogočiti opravljanje izpita tudi že tistim, ki so zaključili usposabljanje, izpita pa še niso opravili.

Izvajalci usposabljanj morajo zagotoviti ustrezno usposobljenost predavateljev, administrativno tehnično osebje ter ustrezen prostor in opremo.

Pogoji in dokazila

Druge aktivnosti

Termin obnove: Pet let

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016