Javni razpis za usposabljanje inštalaterjev naprav na obnovljive vire

Program usposabljanja lahko izvaja samo fizična ali pravna oseba, ki po izvedenem javnem razpisu pridobi pooblastilo ministrstva, pristojnega za energijo, za izvedbo strokovnega usposabljanja.

Pooblastilo pridobi subjekt, ki izpolnjuje pogoje glede ustrezne registracije, razpolaga z ustrezno usposobljenimi predavatelji, administrativno-tehničnim osebjem in ustreznim prostorom in opremo.

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016