Dovoljenje za posamezen posel

Dovoljenje za posamezen posel omogoča izvoz,uvoz, tranzit, začasni izvoz, začasni uvoz ali posredništvo v prometu z obrambnimi proizvodi z državami, ki niso članice EU. 

Dovoljenje za posamezen posel z obrambnimi proizvodi se pridobi na podlagi vloge za izdajo dovoljenja za posamezen posel, ki jo pravna ali fizična oseba pošlje na:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova 55
1000 Ljubljana

ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna(at)mors.si.

Nakazilo plačila:
Račun: 01100-1000315637
Sklic: 11 19119-7111002
Namen plačila: izdaja dovoljenja za posamezen posel

Datum zadnje spremembe strani: 24. 09. 2019