Obvestilo o najavi

Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje za posamezen posel, mora najmanj tri dni pred prihodom blaga na mejni prehod o tem na predpisanem obrazcu obvestiti Ministrstvo za obrambo po e-pošti na naslov sitcen(at)mors.si.

Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila globalno ali posamezno dovoljenje za prenos, ali namerava izkoristiti splošno dovoljenje za prenos oziroma namerava obrambne proizvode dobaviti državam članicam brez dovoljenja za prenos, mora najmanj 24 ur pred prihodom blaga na mejni prehod o tem na predpisanem obrazcu obvestiti Ministrstvo za obrambo. Skenirani obrazec odda po e-pošti na naslov sitcen(at)mors.si.

Ob večkratnih delnih dobavah mora pravna ali fizična oseba obvestilo o najavi poslati za vsako delno dobavo posebej.

Datum zadnje spremembe strani: 24. 09. 2019