Posamezno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov

Posamezno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov pravna ali fizična oseba pridobi na podlagi vloge za izdajo posameznega dovoljenja, ki jo pošlje na:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova 55
1000 Ljubljana

ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna(at)mors.si.

Nakazilo plačila:

Račun: 01100-1000315637
Sklic: 11 19119-7111002
Namen plačila: izdaja posameznega dovoljenja za prenos obrambnih proizvodov

Datum zadnje spremembe strani: 24. 09. 2019